• Nông dân Phạm Văn Lẹ chuyển đổi mô hình sinh kế, ứng phó hiệu quả hạn mặn

    Tân Phú Đông là huyện cù lao giáp biển Đông, thường xuyên đối mặt với hạn hán và xâm nhập mặn, sản xuất nông nghiệp rất khó khăn, nhất là trồng lúa bấp bênh mỗi năm chỉ canh tác được một vụ. Những năm thiên tai, nông dân mất trắng. Nhiều hộ dân lâm vào hoàn cảnh khó khăn, phải đi làm thuê, làm mướn nơi xa kiếm sống.

    17:21 | 18-02-2023 | Kinh nghiệm làm ăn