• Ngày hội ươm mầm hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh

    Tối 11/1/2019, tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội ươm mầm hữu nghị.

    22:10 | 11-01-2019 | Trang Thành phố Hồ Chí Minh