• Triển khai điều trị bệnh tự kỷ bằng y học cổ truyền tại Thành phố Hồ Chí Minh

    Ngày 18/8/2017, Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất quy trình tiếp nhận và triển khai kỹ thuật “Tư vấn, điều trị hỗ trợ và chăm sóc đặc biệt cho trẻ tự kỷ và thiểu năng não” từ Bệnh viện Châm cứu Trung ương chuyển giao. Đây là đơn vị đầu tiên trong cả nước được chuyển giao kỹ thuật này một cách hoàn chỉnh từ Bệnh viện Châm cứu Trung ương.

    17:26 | 18-08-2017 | Xã hội