• Hà Nội không ngừng chăm lo đời sống người dân nông thôn

    Ông Nguyễn Văn Chí, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết, hơn 10 năm qua, nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới, kinh tế nông thôn phát triển, đời sống bà con nông dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tính đến cuối năm 2021 đã đạt gần 60 triệu đồng/người/năm; đa số các hộ gia đình đã có nhà ở kiên cố, khang trang; hơn 90% người dân khu vực nông thôn đã tham gia đóng bảo hiểm y tế; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn Hà Nội giảm còn khoảng 0,3%.

    11:14 | 24-09-2022 | Xã hội

  • Nông thôn Hà Nội khởi sắc từ xây dựng nông thôn mới

    Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đời sống người dân khu vực ngoại thành Hà Nội không ngừng được cải thiện và nâng cao. Hà Nội phấn đấu đến hết năm 2022 thu nhập bình quân của người dân nông thôn đạt 65 triệu đồng/người/năm…

    09:17 | 29-08-2022 | Xã hội