• Khát vọng làm giàu từ đặc sản quê hương

    Xuất thân phần lớn là nông dân và công nhân, doanh nhân Yên Bái khởi nghiệp thành công từ việc nâng tầm những sản phẩm có lợi thế cạnh tranh của địa phương trở thành hàng hóa. Họ là những người tiên phong, mở đường đưa sản phẩm chất lượng cao của tỉnh Yên Bái đến thị trường trong và ngoài nước.

    11:20 | 13-10-2022 | Xã hội