• Ông Katơr Quỳnh – đảng viên người Raglai gương mẫu trong các phong trào

  Sinh ra và lớn lên ở vùng đất Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận nơi có trận địa “Bẫy đá Pi năng Tắc” nổi tiếng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, ông Katơr Quỳnh (sinh năm 1967, đồng bào Raglai) đã sớm hình thành tinh thần chịu khó học tập, dám nghĩ, dám làm, gương mẫu đi đầu trong các phong trào của địa phương.

  07:50 | 18-07-2023 | Xã hội

 • Gia Lai chú trọng phát triển đảng viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số

  Công tác phát triển đảng viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Gia Lai luôn được chú trọng. Qua đó, công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn được thuận lợi; góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của đại bộ phận đảng viên, quần chúng nhân dân trong việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị tại địa phương.

  08:00 | 20-05-2022 | Xã hội

 • Tuyên Quang: Những đảng viên gương mẫu đi đầu ở cơ sở

  Phong trào hiến đất làm đường thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại Tuyên Quang đã lan tỏa ở hầu hết các địa phương trong tỉnh, góp phần không nhỏ giúp các xã hoàn thành tiêu chí về đường giao thông nông thôn trong xây dựng nông thôn mới. Đạt được những kết quả trên, ngoài sự đồng thuận, chung tay của nhân dân còn có sự đóng góp công sức của những đảng viên gương mẫu đi đầu trong thực hiện các phong trào tại cơ sở.

  06:45 | 15-03-2020 | Xã hội

 • Điểu M'rưng - Đảng viên gương mẫu của bon làng

  Tại bon Đắk R’moan, xã Đắk R’moan, thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông), gia đình đảng viên Điểu M’rưng, người dân tộc M'Nông là một trong những gia đình tiêu biểu, đi đầu trong phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn hóa và giữ gìn truyền thống dân tộc.

  09:47 | 27-01-2017 | Xã hội