• Bệnh đóng rong trên tôm

    Đóng rong là một bệnh chủ yếu do môi trường tạo ra trong đó các tác nhân chính là tảo, nấm, động vật nguyên sinh và vi khuẩn tác động lên nhau tạo thành bệnh.

    06:00 | 30-09-2018 | Kinh nghiệm làm ăn