• Đoàn kết lương - giáo chung sức xây dựng nông thôn mới

    Đoàn kết lương - giáo là yếu tố tạo nên thành công tại thôn 2, Giáo xứ Bén Đén, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Những năm qua, nhân dân thôn 2 luôn nêu cao tinh thần đoàn kết giữa lương và giáo, thi đua sản xuất kinh doanh nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa xã hội trong cộng đồng dân cư. Nhiều năm liền nhân dân thôn 2 được tỉnh Nghệ An, huyện Diễn Châu đánh giá là khu dân cư tiêu biểu trong việc thực hiện các mô hình dân vận khéo. Đạt được kết quả này là nhờ Ban Mặt trận của xóm phối hợp chặt chẽ với Ban Hành giáo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động bà con đoàn kết một lòng chung sức xây dựng nông thôn mới.

    11:14 | 24-12-2017 | Xã hội