• Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc thăm Việt Nam

    Chiều 6/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, đã thay mặt lãnh đạo Đảng ta tiếp thân mật Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Vương Tam Vận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cam Túc, làm Trưởng đoàn, đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

    20:29 | 06-12-2015 | Lưu

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc

    Chiều 23/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc do dồng chí Vương Gia Thụy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (Chính hiệp), Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, dẫn đầu, đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

    20:29 | 23-10-2015 | Lưu