• Anh Đinh Văn Kia, nông dân trẻ người Hrê với khát vọng làm giàu

    Với khát vọng và ý chí của tuổi trẻ, tinh thần dám nghĩ, dám làm, anh Đinh Văn Kia (sinh năm 1987, người dân tộc Hrê, ở thôn Làng Vố, xã Sơn Thượng, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) quyết tâm vươn lên làm giàu từ mô hình phát triển kinh tế tổng hợp ngay trên quê hương.

    09:12 | 20-11-2021 | Kinh nghiệm làm ăn