• Cử tri các dân tộc tỉnh Yên Bái đặt trọn niềm tin vào lá phiếu

  Hôm nay ngày 23/5, cùng với cử tri cả nước, hơn 592.500 cử tri trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

  17:25 | 23-05-2021 | Xã hội

 • Xây dựng Yên Bái phát triển nằm trong nhóm tỉnh hàng đầu khu vực trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030

  Sau ba ngày làm việc, chiều 24/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã bế mạc. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái được bầu là Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025.

  18:00 | 24-09-2020 | Xã hội

 • Ông Đỗ Đức Duy được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái

  Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XIX đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái gồm 14 đồng chí. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

  12:00 | 24-09-2020 | Xã hội

 • Ông Đỗ Đức Duy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái

  Chiều ngày 8/2/2017, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18 tiến hành Kỳ họp thứ Tư (bất thường) bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và bầu bổ sung một số chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh. Kết qảu, ông Đỗ Đức Duy- Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016 – 2021. Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy được miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh và bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái Khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 – 2021.

  23:06 | 08-02-2017 | Lưu