• Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer Nam Bộ

    Chôl Chnăm Thmây là một trong những lễ lớn mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer Nam Bộ. Trong dịp Tết cổ truyền này, tất cả mọi người dù bận bịu đến đâu thì cũng phải tranh thủ dành thời gian để lên chùa, đặc biệt là tham gia đắp núi cát. Đối với đồng bào Khmer Nam Bộ, đây là hoạt động vừa thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ tổ tiên vừa tích công đức để cuộc sống hiện tại và tương lai được tốt đẹp hơn. Bên cạnh ý nghĩa về đạo đức, nghi lễ đắp núi cát còn có ý nghĩa lớn lao khác là bảo vệ môi trường của chúng ta đang sống.

    16:31 | 16-05-2022 | 54 dân tộc Việt Nam

  • Tục đắp núi cát của người Khmer Nam Bộ

    Trong những ngày vui Tết Chôl Chnăm Thmây, người Khmer Nam Bộ ở các tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh… thường có tục “đắp núi cát”.

    13:43 | 29-07-2017 | 54 dân tộc Việt Nam