• Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh nguồn vốn xã hội hóa trong bảo vệ môi trường

    Mỗi ngày, địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện phát sinh khoảng 8.300 tấn rác thải sinh hoạt, là một thách thức lớn trong việc giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường từ rác thải sinh hoạt. Rác thải sinh hoạt phát sinh nhiều kéo theo tình trạng vứt rác bừa bãi, nhất là ở nơi công cộng, là một trong những nguyên nhân gây mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường. 

    16:30 | 27-08-2017 | Trang Thành phố Hồ Chí Minh