• Nơi người dân sinh ra đã ngập trong nợ nần

    Mỗi người đàn ông ở đảo Sumba (Indonesia) ngay khi sinh ra đã bị ngập trong nợ nần, vì nếu cha ông của họ không trả hết nợ xây mộ, nợ sẽ chuyển sang đời họ.

    06:00 | 03-08-2017 | Nhìn ra thế giới