• Lai Châu chú trọng tạo nguồn kết nạp đảng viên mới

    Đảng bộ tỉnh Lai Châu luôn quan tâm, chú trọng và thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng. Tuy nhiên, công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng của tỉnh còn gặp nhiều khăn trong việc kết nạp đảng viên mới do thiếu nguồn. Do đó, Đảng bộ đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện nhiều giải pháp nhằm khắc phục tình trạng này.

    09:42 | 13-09-2022 | Xã hội

  • Khó khăn trong công tác phát triển Đảng viên mới ở xã vùng cao Hà Giang

    Phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Vì vậy những năm qua, Đảng bộ huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đã rất chú trọng đến công tác phát triển Đảng, đặc biệt là công tác phát triển đảng viên ở các xã vùng sâu, vùng xa nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng.

    07:39 | 02-05-2021 | Xã hội