• Đại hội VII Hội Nông dân Việt Nam: Nâng cao chất lượng hội viên nông dân trong tình hình mới

  Ngày 12/12, bên lề Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023, các đại biểu cho rằng, để thực hiện tri thức hóa nông dân, Nhà nước cần có những cơ chế, chính sách, chương trình hỗ trợ cụ thể, thiết thực để nông dân biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, biết nhu cầu thị trường để chuyển đổi cách thức làm ăn cho phù hợp. Bên cạnh đó, các cấp Hội cần nâng cao nhận thức, trình độ cho đội ngũ cán bộ, đào tạo hôi viên, nông dân.

  15:00 | 12-12-2018 | Xã hội

 • Anh Đinh Văn Sơn - Nhà sáng chế “chân đất”

  Trong số 53 nhà khoa học tham dự Đại hội đại biểu Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm 2018 – 2023 diễn ra từ ngày 11-13/12/2018, anh Đinh Văn Sơn (sinh năm 1960, ngụ ấp 1, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) được người dân địa phương trìu mến gọi là nhà sáng chế hay nhà khoa học “chân đất”. Bởi lẽ, anh Sơn chưa qua trường lớp đào tạo chính quy, nhưng đã sáng chế ra nhiều sản phẩm trong nông nghiệp phục vụ nhu cầu cuộc sống, tăng năng suất lao động cho người nông dân.

  10:05 | 12-12-2018 | Xã hội

 • Nông dân huyện miền núi Thạch Thành vượt khó để thoát nghèo

  Trước đây, nhiều nông dân huyện miền núi Thạch Thành (Thanh Hóa) luôn gặp khó khăn trong phát triển sản xuất do nguồn vốn không có, chưa biết áp dụng kĩ thuật vào các mô hình sản xuất mới khiến họ đói nghèo quanh năm. Nhưng từ khi Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa triển khai Quỹ hỗ trợ cho nông dân vay vốn với mức vay từ 50-100 triệu đồng/lần vay và tập huấn chuyển giao khoa học kĩ thuật, nhiều nông dân đã có nguồn vốn xây dựng các mô hình phát triển sản xuất để vươn lên thoát nghèo. Từ đó, góp phần phát triển khu vực nông thôn, nơi huyện nghèo miền núi.

  09:41 | 12-12-2018 | Xã hội

 • Đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, trí thức hóa nông dân và hiện đại hóa nông thôn

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam 2018-2023 sẽ diễn ra từ ngày 11- 13/12 tại Thủ đô Hà Nội với chủ đề “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển”. Đây là một sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân Việt Nam diễn ra trong bối cảnh nước ta sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

  08:15 | 10-12-2018 | Xã hội