• Vải Lục Ngạn kết trái trên đất Đạ Rsal

    Trong cuộc di cư từ Bắc Giang vào lập nghiệp tại Đạ Rsal, huyện Đam Rông, Lâm Đồng, người cựu chiến binh đã mang theo giống cây vải Lục Ngạn để trồng cho vơi nỗi nhớ quê hương. Từ một cây giống còn sống sót ban đầu, ông đã gây dựng nên vườn vải thuần giống Lục Ngạn đơm hoa kết trái trên vùng đất mới bên sông K’Rông Nô.

    06:22 | 10-05-2017 | Đặc sản địa phương