• Giống lúa Nhật giúp xã viên ấp Đường Gỗ Lộ làm giàu

    Từ làm giống lúa truyền thống, các xã viên Hợp tác xã nông nghiệp Đường Gỗ Lộ (ấp Đường Gỗ Lộ, xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) mạnh dạn chuyển sang mô hình trồng giống lúa Nhật bước đầu đạt kết quả khá cao, giúp nông dân làm giàu.

    16:18 | 13-03-2018 | Kinh nghiệm làm ăn