• Tránh lạm dụng thông tin thời sự trong đề thi

    Trao đổi bên hành lang Quốc hội về xu hướng ra đề thi mở hiện nay đối với học sinh, Giáo sư Đào Trọng Thi (đại biểu TP Hà Nội) (ảnh) cho rằng không nên quá lạm dụng thông tin thời sự thay cho kiến thức.

    15:15 | 06-04-2016 | Xã hội