• Phát hiện thiên văn học củng cố thuyết tương đối rộng của A.Einstein

    Lần đầu tiên trong lịch sử, các nhà thiên văn học đã quan sát thấy một ngôi sao quay xung quanh một hố đen khổng lồ nằm ở trung tâm của Dải Ngân hà theo quỹ đạo được dự đoán trong thuyết tương đối rộng mà thiên tài Albert Einstein đã đưa ra từ thế kỷ trước.

    15:22 | 19-04-2020 | Nhìn ra thế giới