• Thành công từ mô hình chuyển đổi sản xuất thích ứng biến đổi khí hậu

    Tại Tiền Giang, phong trào chuyển đổi sản xuất, thích ứng biến đổi khí hậu đã được nông dân những địa bàn khó khăn tích cực hưởng ứng với nhiều mô hình đạt hiệu quả cao. Chuyển từ trồng lúa sang trồng dừa Mã Lai cho thu nhập cao là cách làm hiệu quả của ông Nguyễn Văn Chơn - cựu chiến binh, ngụ tại ấp Trung Chánh, xã Trung Hòa, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang.

    13:00 | 19-12-2017 | Kinh nghiệm làm ăn