Sức trẻ thành phố mang tên Bác

Chủ tịch nuớc Truong Tấn Sang dự lễ khánh thành Dự án cải tạo kênh và đuờng dọc kênh Tân Hóa - Lò Gốm, một trong những công trình nổi bật của Thành phố Hồ Chí Minh chào mừng 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất dất nuớc (30/4/1975-30/4/2015)

40 năm sau ngày giải phóng (1975 - 2015), TPHCM đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trên tất cả các linh vực. Tuy chỉ chiếm 0,6% về diện tích tự nhiên và 8,8% dân số cả nước nhưng đến năm 2014, TP.HCM đã đóng góp 21,7% GDP cả nước, 30,3% tổng thu ngân sách Nhà nước, 29,8% khu vực dịch vụ, 29,8% khu vực công nghiệp xây dựng, 21,4% giá trị kim ngạch xuất khẩu, 20,7% giá trị kim ngạch nhập khẩu, 22,3% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, mức thu nhập bình quân đầu người của thành phố đạt 5.131 USD, gấp 2,5 lần bình quân của cả nước.

Kênh Bến Nghé - một trong những công trình điển hình chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi truờng ở Thành phố Hồ Chí Minh

 
Năm 2014, Thành phố Hồ Chí Minh đã đóng góp 21,4% giá trị kim ngạch xuất khẩu của cả nước

Cùng với những thành tựu về kinh tế, đời sống của người dân TP.HCM cũng không ngừng được cải thiện, an sinh xã hội luôn đuợc đảm bảo. TP.HCM là nơi khởi xuớng và thực hiện tốt các phong trào xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, chương trình bảo trợ bệnh nhân nghèo, chăm lo cho công nhân, người lao động… Ðặc biệt, co sở hạ tầng giao thông đuợc tập trung phát triển mạnh mẽ, mang lại một diện mạo mới cho thành phố mang tên Bác.
 

Một góc Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh 

Nhân viên kỹ thuật giới thiệu các tính năng ứng dụng công nghệ Intel trong sản xuất máy tính bảng

Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu cả nước trong thực hiện công tác xóa dói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội

Trong giai đoạn tới, TP.HCM sẽ tập trung phát triển 4 ngành công nghiệp có hàm luợng khoa học công nghệ và giá trị gia tăng cao (cơ khí, điện tử -công nghệ thông tin, hóa dược - cao su, chế biến tinh lương thực, thực phẩm)…; xây dựng thành phố theo hướng văn minh, hiện đại với vai trò đô thị đặc biệt, đi đầu trong sự nghiệp  công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đóng góp ngày càng lớn với khu vực và cả nước; từng buớc trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thuong mại, khoa học - công nghệ của đất nước và khu vực Ðông Nam Á...
 
Thị truởng Thành phố Rotterdam (Hà Lan) Ahmed Aboutaleb bàn giao chương trình "Thành phố Hồ Chí Minh phát triển hướng về biển thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2” cho Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân.

Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trung tâm văn hóa, giải trí của cả nước


 Diện mạo mới Thành phố mang tên Bác

 


Đề xuất