Sức sống mới trên vùng đất Củ Chi

Đến nay, 20/20 xã trong huyện đã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Huyện có 6.287 hộ dân tham gia hiến gần 750.000 m2 đất, đóng góp trên 355 tỷ đồng xây dựng giao thông nông thôn, phát triển thủy
lợi...
Giới thiệu với du khách nước ngoài mô hình địa đạo Củ Chi

Các chương trình giảm nghèo, tặng nhà tình thương, nhà tình nghĩa trên địa bàn huyện nhận được sự ủng hộ không nhỏ từ các quận, huyện trong thành phố.

100% số xã trong huyện Củ Chi đã có trường học khang trang

Củ Chi nhiều năm liền có tốc độ phát triển kinh tế ổn định. Tính đến hết quý 1/2015, kinh tế huyện đã tăng trên 39% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó sản xuất công nghiệp đạt 25,04%; thương mại - dịch vụ đạt 25,27%; sản xuất nông nghiệp đạt 24,87% so với kế hoạch đề ra...
 
Trồng hoa lan đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi
Khu nông nghiệp công nghệ cao đặt tại xã Phạm Văn Cội là một lợi thế cho sự phát triển của ngành nông nghiệp huyện Củ Chi.

 


Đề xuất