Sống động Bảo tàng tỉnh Long An

Được thành lập từ năm 1985, Bảo tàng hiện đang lưu giữ hơn 20.000 hiện vật, trong đó có 2 bảo vật quốc gia. Nơi đây có phòng trưng bày về nền văn hóa Óc Eo (thế kỷ I - thế kỷ VII) với nhiều hiện vật quý hiếm và độc đáo, các phòng trưng bày lịch sử Long An, mỹ nghệ, mỹ thuật với nhiều hiện vật đặc sắc. Trong đó nổi bật là không gian trưng bày 8 chuyên đề trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc của quân và dân tỉnh Long An dưới dạng mô hình sinh động.

Làng chiến đấu ở Long An.
 
Nông dân dùng xuồng đưa bộ đội vượt sông đánh giặc.
 
Sản xuất vũ khí tại công binh xưởng.
 
Dân công hỏa tuyến làm “cầu người” vận chuyển thương binh.
 
Cán bộ, chiến sĩ, nhân dân sống và chiến đấu trong mùa mưa lũ.


Đề xuất