Sơn Lập là xã cuối cùng của Cao Bằng có điện lưới quốc gia

Lễ đóng điện đưa điện lưới quốc gia đến xã Sơn Lập, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Chu Hiệu- TTXVN

Dự án hoàn thành có ý nghĩa chính trị to lớn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và của ngành Điện đối với đồng bào các dân tộc và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho đồng bào đang sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh.

Các đại biểu cắt băng đưa vào sử dụng công trinh điện lưới quốc gia xã Sơn Lập. Ảnh: Chu Hiệu- TTXVN

Niềm vui của công nhân ngành điện lực Cao Bằng khi xã cuối cùng có điện lưới quốc gia. Ảnh: Chu Hiệu- TTXVNĐề xuất