Sơn La: Triển khai hiệu quả công tác sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định số 26 của Chính phủ. Ảnh: TTXVN phát

Thực hiện Nghị định, từ năm 2002 đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu cho Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh triển khai toàn diện, hiệu quả công tác xây dựng lực lượng sĩ quan dự bị trong các đơn vị quân đội bảo đảm tốt về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, luôn sẵn sàng cho động viên khi có tình huống xảy ra. Trong đó, nổi bật là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La đã làm tốt công tác tuyển chọn, đào tạo, bổ túc và huấn luyện nâng cao chất lượng chuyên môn, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của đội ngũ sĩ quan dự bị. Cùng với đó, công tác đăng ký, quản lý, sắp xếp vị trí chức danh được các cơ quan quân sự huyện, thành phố trong tỉnh Sơn La thực hiện nghiêm túc, nền nếp hàng quý theo quy định “gần gọn địa bàn, đúng chức danh”. Mặt khác, từ năm 2002 đến nay, ngoài ngân sách của Bộ Quốc phòng cấp, tỉnh Sơn La đã chủ động bảo đảm hàng chục tỷ đồng cho đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ sĩ quan dự bị.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định số 26 của Chính phủ. Ảnh: TTXVN phát

Trong thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La và các cơ quan, đơn vị của tỉnh Sơn La tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng và quản lý đội ngũ sĩ quan dự bị; duy trì thực hiện nghiêm chế độ đăng ký, quản lý, phúc tra, tạo nguồn đào tạo, huấn luyện sĩ quan dự bị; thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống, sức khỏe đội ngũ sĩ quan dự bị...

Quang cảnh Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị định số 26 của Chính phủ về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La cần tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt hơn nữa các chế độ, chính sách để đội ngũ sĩ quan dự bị giữ vững tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tăng cường công tác bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cũng như phẩm chất, đạo đức đội ngũ sĩ quan dự bị; phòng, chống “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong đội ngũ sĩ quan dự bị, góp phần xây dựng, củng cố vững chắc tiềm lực về Quốc phòng cho địa phương miền núi, biên giới.

Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La đã tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định số 26 của Chính phủ về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam.
Nguyễn Cường - Đức Thịnh


Đề xuất