Sơn La tích cực triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Phạm Văn Thủy trao tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN

Theo báo cáo, năm 2018-2019, ngành Giáo dục tỉnh Sơn La cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra, các điều kiện đảm bảo nâng chất lượng giáo dục có chuyển biến tích cực; từng bước ổn định và tiến tới khắc phục tình trạng thiếu giáo viên; củng cố, phát triển hệ thống trường, lớp mầm non, nhất là ở vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; triển khai kịp thời, đồng bộ các điều kiện để thực hiện chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới, nhất là đối với lớp 1; sắp xếp hệ thống các trường cao đẳng, trung cấp của tỉnh để nâng cao năng lực đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội…

Theo ông Nguyễn Huy Hoàng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 còn nhiều hạn chế. Tỷ lệ huy động số trẻ trong độ tuổi đến nhà trẻ còn thấp, chưa đạt được yêu cầu, mục đích đề ra; trình độ ngoại ngữ, tin học của số đông giáo viên chưa ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới; việc mở rộng quy mô dạy và học tiếng Anh cấp tiểu học và triển khai chương trình tiếng Anh hệ 10 ở cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông còn chậm, chưa bảo đảm lộ trình. Cùng với đó, tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2019 đạt 71,83%, giảm 25,32% so với năm 2018 và ở mức thấp nhất cả nước. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân do Sơn La là tỉnh miền núi vùng cao, việc xã hội hóa giáo dục mầm non ở vùng khó khăn khó thực hiện; công tác đào tạo ngoại ngữ cho giáo viên chưa được quan tâm và tham gia từ nhiều phía; thiếu kinh phí cho việc mua sắm thiết bị phục vụ công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục…

Để nâng cao chất lương dạy và học trên địa bàn tỉnh năm học 2019-2020, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La Nguyễn Huy Hoàng cho biết: Ngành Giáo dục tỉnh Sơn La sẽ tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhóm nhiệm vụ như: Rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục; đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo; hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo; tăng cường cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông, triển khai chương trình, sách giáo dục phổ thông mới, đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh, bảo đảm an toàn trường học.

Ông Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đề nghị, ngành Giáo dục tỉnh Sơn La trong năm học 2019-2020 cần tập trung các nhóm giải pháp để thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo như cải cách thủ tục hành chính; nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý giáo dục các cấp; tăng cường công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục theo hướng đánh giá năng lực phẩm chất của người học; mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin trong khảo thí, đảm bảo khách quan, minh bạch và có hiệu quả cho giáo viên và người học; đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo. 

Năm học 2018-2019, sau khi kiện toàn, sắp xếp lại các đơn vị giáo dục, tỉnh Sơn La có 600 trường học, 1 trung tâm (giảm 241 trường so với năm học 2017-2018); trong đó có 258 trường học đạt chuẩn quốc gia (tăng 2,1% so với năm học 2017-2018). Toàn tỉnh duy trì 12/12 huyện, thành phố đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và xóa mù chữ, phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Số học sinh trúng tuyển vào lớp 10 hàng năm của các trường trung học phổ thông và bổ túc trung học phổ thông đạt 74,6%.

Tại hội nghị, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La đã trao tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho 4 tập thể; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể và 3 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tặng Cờ thi đua cho 3 tập thể, tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 27 tập thể, tặng Bằng khen cho 13 tập thể, 61 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 -2019./.
Diệp Anh

Đề xuất