Sơn La: Tạo việc làm cho lao động là người dân tộc thiểu số ở nông thôn

Để giải quyết một phần vấn đề trên, mới đây huyện Mường La đã đầu tư xây dựng nhà máy May xuất khẩu Tiên Sơn Mường La với quy mô hơn 3.000 công nhân.
 
Người dân tộc thiểu số làm việc trong Công ty May xuất khẩu Tiên Sơn Mường La. 

Việc nhà máy may bắt đầu đi vào hoạt động, mức thu nhập từ 3 triệu đồng trở lên đã bước đầu mang lại thu nhập ổn định cho người dân.

Rất nhiều cơ hội làm việc cho đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây

 

 

Đề xuất