Sơn La: Phát triển mạng lưới trường, lớp phù hợp với điều kiện thực tiễn

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La Nguyễn Huy Hoàng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Theo đánh giá của ngành Giáo dục và Đào tạo Sơn La, hiện nay mạng lưới trường học đã phát triển rộng khắp; mỗi huyện, thành phố đều có từ 1 đến 5 trường Trung học Phổ thông. Các bản xa trung tâm xã có hệ thống điểm trường; trẻ em vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số được học trong các trường phổ thông dân tộc bán trú, nội trú với nhiều chế độ hỗ trợ theo quy định. Đến nay, tỉnh Sơn La đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục Mầm non 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi; tuyển sinh trên 70% học sinh tốt nghiệp Trung học Cơ sở vào Trung học Phổ thông. Cùng với đó, tỉ lệ phòng học kiên cố tăng từ 56% lên gần 65%.

Tuy nhiên, tỉnh Sơn La vẫn là địa bàn khó khăn. Công tác giáo dục vẫn còn tồn tại những hạn chế trong quy mô, mạng lưới trường lớp, hệ thống cơ sở vật chất và chất lượng đội ngũ giáo viên. Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La cho biết, do yếu tố lịch sử, điều kiện giao thông, nhằm xóa bản trắng và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh mẫu giáo, tiểu học đến trường nên trước đây mỗi bản hoặc cụm bản đều bố trí một điểm trường. Điều này đã dẫn đến tình trạng trường học bị phân tán, manh mún bởi quy mô dân số ở các bản thường ít, số trẻ trong một độ tuổi ít dần đi. Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng thiếu phòng học, phải sử dụng các nhà tạm. Đáng chú ý, phòng học các bộ môn tin học, ngoại ngữ, phòng chức năng phục vụ hoạt động giáo dục theo quy định vẫn còn thiếu ở nhiều trường học. Ngoài ra, vấn đề thiếu giáo viên theo định mức quy định, đặc biệt là giáo viên mầm non, tiểu học là tình trạng chung ở nhiều địa phương tại Sơn La. Một vấn đề hạn chế khác là công tác kiểm soát chất lượng giáo dục chưa hiệu quả, bệnh thành tích vẫn còn tồn tại và phổ biến trong ngành Giáo dục.

Trước thực trạng đó, ngành Giáo dục và Đào tạo Sơn La đã đề ra nhiều mục tiêu, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Trong đó, chú trọng đến việc nâng cao cơ sở vật chất, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, thực hiện những chính sách hỗ trợ thiết thực cho học sinh vùng cao, vùng dân tộc thiểu số.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La Nguyễn Văn Chiến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La Nguyễn Huy Hoàng, thời gian tới, mục tiêu trọng tâm của ngành giáo dục là phát triển mạng lưới trường, lớp mầm non và tiểu học hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tiễn tại các địa phương; quan tâm, ưu tiên đầu tư đủ phòng học, đủ thiết bị dạy học tối thiểu của các lớp học, cấp học, phòng học bộ môn, thư viện các trường. Ngành tiến hành cơ cấu, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo theo đúng định mức quy định hiện hành của Nhà nước, đảm bảo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu bộ môn.

Cùng với đó, ngành Giáo dục tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp, biện pháp cải tiến chất lượng giáo dục một cách thực chất, bền vững với lộ trình phù hợp với điều kiện thực tiễn. Đặc biệt, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để tổ chức Kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia năm 2020 và các năm sau với tinh thần nghiêm túc, đúng quy chế, chất lượng được nâng cao một cách thực chất, bền vững. Đồng thời, ngành Giáo dục sẽ tiến hành đề xuất một số chính sách để tỉnh Sơn La hỗ trợ học sinh, giáo viên như: Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mầm non ở vùng đặc biệt khó khăn; hỗ trợ giáo viên tham gia chương trình giáo dục phổ thông mới; hỗ trợ cho các cuộc thi thử tốt nghiệp Trung học Phổ thông hàng năm.
        Hữu Quyết
 

Đề xuất