Sơn La ổn định đời sống đồng bào tái định cư thủy điện Hòa Bình

Thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La, đề án “Ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà xây dựng thủy điện Hòa Bình thuộc tỉnh Sơn La giai đoạn 2011-2015” đã có 79 dự án hoàn thành, 10 dự án đang thi công và còn 167 dự án chưa thi công.
Do triển khai đề án gặp nhiều khó khăn, Chính phủ đã có Quyết định Số 401/QĐ-TTg ngày 27/3/2015, phê duyệt điều chỉnh Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà xây dựng thủy điện Hòa Bình thuộc tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 - 2017. Trong đó xác định vùng ảnh hưởng chuyển dân sông Đà xây dựng thủy điện Hòa Bình thuộc tỉnh Sơn La gồm 50 xã và 2 thị trấn thuộc 6 huyện: Phù Yên, Mộc Châu, Bắc Yên, Mường La, Mai Sơn, Vân Hồ. Tổng số bản là 664, với số dân trong vùng Đề án là 54.153 hộ.
Tỉnh Sơn La phấn đấu đến năm 2017 sắp xếp tái định cư cho 1.017 hộ dân, bao gồm: di dân đến các điểm tái định cư tập trung cho khoảng 339 hộ, bố trí tái định cư xen ghép trong nội bộ xã khoảng 678 hộ dân. Đồng thời, chú trọng phát triển sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, xây dựng các vùng chuyên canh tập trung gắn với công nghiệp chế biến vừa và nhỏ; đẩy mạnh sản xuất lương thực, thực phẩm bảo đảm an ninh lương thực, phát triển các loài vật nuôi truyền thống (trâu, bò, ngựa, dê).
Sơn La tiếp tục đầu tư xây dựng mới, nâng cấp đường ô tô đến các xã và đường đến các bản đi lại được 4 mùa , đảm bảo 95% số hộ trong vùng Đề án được sử dụng điện lưới quốc gia và nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Hết năm 2015, tỉnh phấn đấu không còn hộ đói trong vùng dự án, hộ nghèo bằng mức bình quân chung của tỉnh, thu nhập bình quân đầu người đạt 16 triệu đồng/người/năm.

Đề xuất