Sơn La giữ rừng bền vững dựa vào cộng đồng

Một buổi tuyên truyền cho người dân và học sinh về ý nghĩa của việc bảo vệ rừng của bản Hùn, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Thông qua việc thụ hưởng chính sách này, trách nhiệm của cộng đồng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được nâng cao; hiện tượng chặt phá, khai thác rừng trái phép đã được phát hiện và xử lý kịp thời, bảo vệ tốt diện tích rừng của địa phương.
 
Nhờ bảo vệ rừng hiệu quả, nguồn nước của bản Hùn, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, luôn được đảm bảo. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Đội quản lý bảo vệ rừng sông Mưa, huyện Phù Yên phát dọn thực bì tại khu vực rừng được giao khoán. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

 Đội quản lý bảo vệ rừng sông Mưa, huyện Phù Yên tuần tra, bảo vệ rừng.
Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Đội quản lý bảo vệ rừng sông Mưa, huyện Phù Yên kiểm tra hiện trạng rừng giao khoán. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Hữu QuyếtĐề xuất