Sóc Trăng vươn lên mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức
Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng. Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu của quá trình kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam, mở ra thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam - thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc Việt Nam đã đấu tranh giành, giữ chính quyền và chống lại kẻ thù xâm lược. Đặc biệt, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã giành thắng lợi vẻ vang mà đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 và đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng đất nước ngày càng phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực...

Dưới lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã kiên cường đấu tranh giành độc lập, tự do cho quê hương, đất nước. Ngay từ năm 1930, các chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh được thành lập như: Chi bộ Mỹ Quới, huyện Thạnh Trị (nay thuộc thị xã Ngã Năm), chi bộ Lạc Hòa (huyện Vĩnh Châu), chi bộ An Lạc Thôn (huyện Kế Sách)... Đây là những hạt giống đỏ nhân lên phong trào cách mạng, góp phần cùng cả nước hoàn thành công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Đặc biệt, từ sau khi tái lập tỉnh vào năm 1992 đến nay, Sóc Trăng đã vươn lên mạnh mẽ với những thành tựu đạt được rất đáng tự hào. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Sóc Trăng đã phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thử thách, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp, đưa nền kinh tế của tỉnh duy trì đà tăng trưởng khá qua từng năm.

Đồng chí Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN

Cụ thể, cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch đúng hướng; tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2019 đạt 7,3% cao nhất trong nhiều năm qua; GRDP bình quân đầu người đạt 46 triệu đồng/năm, tăng gấp 35 lần so với năm 1992. Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng liên kết, nâng cao giá trị, hướng đến xuất khẩu. Gạo ST25 đạt giải thưởng gạo ngon nhất thế giới, tạo thêm động lực, tiềm năng và cơ hội mới cho sản xuất, xuất khẩu lúa, gạo của Sóc Trăng cũng như cả nước. Thu hút đầu tư của tỉnh có nhiều khởi sắc. Nhiều công trình, dự án trọng điểm đã được đầu tư, triển khai, đi vào hoạt động, tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Năm 2019, tỉnh Sóc Trăng hoàn thành việc sửa chữa và xây mới nhà tình nghĩa cho các gia đình có công với cách mạng. Công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực. Khi mới tái lập tỉnh, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh chiếm khoảng 36%; đến năm 2019 tỷ lệ này còn 4,9%. An ninh chính trị tiếp tục được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội cơ bản bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có chuyển biến rõ nét, đi vào chiều sâu, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả.

Dịp này, 165 đảng viên trong tỉnh đã được trao tặng Huy hiệu từ 30 - 60 năm tuổi Đảng.
Trung Hiếu
 

Đề xuất