Sóc Trăng thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài

Trao Bằng khen Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho cá nhân xuất sắc. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đề nghị, trong thời gian tới, Sóc Trăng cần duy trì và phát huy vai trò của hệ thống chính trị trong thực hiện Cuộc vận động “Gia đình học tập”, “Cộng đồng học tập”… để nâng cao mặt bằng dân trí; phát huy hơn nữa phong trào “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức hội; rà soát, nhận hỗ trợ và tạo điều kiện cho học sinh nghèo học đại học.

Tặng Cờ thi đua của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho 2 tập thể xuất sắc. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN.

Năm 2017, các cấp Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng đã phát triển hơn 7.370 hội viên mới; nâng tổng số hội viên toàn tỉnh hiện nay là 164.251 người; thành lập mới 975 ban, chi hội khuyến học trong các cơ quan ban, ngành, đơn vị lực lượng vũ trang, cơ sở tôn giáo, trường học, nâng tổng số toàn tỉnh hiện có 2.752 ban, chi hội khuyến học. Đồng thời, các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh đã vận động đăng ký được 65.095 gia đình học tập, hơn 19.000 dòng họ học tập, 176 cộng đồng học tập và 186 đơn vị học tập.

Tặng Kỷ niệm chương của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho tập thể xuất sắc. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN.

Tính đến cuối năm 2017, Hội Khuyến học các cấp đã vận động quỹ khuyến học được gần 27 tỷ đồng, trao được 47.714 suất học bổng các loại, hỗ trợ phát triển giáo dục và vận động người dân hiến đất xây trường học, sửa chữa cơ sở vật chất…

Dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Cờ thi đua cho 2 tập thể, Bằng khen cho 9 tập thể và 29 cá nhân; tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học” cho 20 cán bộ, hội viên đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp khuyến học, khuyến tài tỉnh Sóc Trăng.
Hoài Thu 


Đề xuất