Sóc Trăng phát triển chăn nuôi bò thịt theo hướng nâng cao giá trị gia tăng

Chăn nuôi bò thịt đang được tỉnh Sóc Trăng chú trọng theo hướng giá trị gia tăng

Bên cạnh nguồn phế phụ phẩm trong nông nghiệp dồi dào và đội ngũ cán bộ kỹ thuật gieo tinh nhân tạo có chuyên môn, trình độ, tỉnh Sóc Trăng xây dựng quy hoạch phát triển chăn nuôi bò thịt theo hướng nâng cao giá trị gia tăng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025.

Tỉnh Sóc Trăng có nhiều đối tượng con giống để phát triển đàn, trong đó chăn nuôi bò được nông dân đồng tình cao nhất vì phù hợp với sản xuất, ít rủi ro, cải thiện được thu nhập trong điều kiện biến đổi khí hậu. Tính đến cuối năm 2016, tổng đàn bò của tỉnh đã lên tới 43.600 con, tăng 21,5% so với năm 2015 và đạt 111,9% kế hoạch đề ra; trong đó bò thịt là trên 33.700 con, chiếm 73,3% tổng đàn. Đây là tiền đề rất lớn để tỉnh thực hiện Dự án “Phát triển chăn nuôi bò thịt trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025”.

Tỉnh Sóc Trăng có nhiều thuận lợi trong việc phát triển nguồn thức ăn xanh và nguồn phụ phẩm nông nghiệp cho bò quanh năm. Trong điều kiện biến đổi khí hậu, một số địa phương chỉ canh tác 2 vụ lúa, người dân có thể chuyển đất kém hiệu quả sang trồng cỏ nuôi bò hoặc các cây nông nghiệp ngắn ngày để tận dụng làm thức ăn chăn nuôi. Trung bình hiện nay, Sóc Trăng có 2 triệu tấn rơm/năm, khả năng phát triển đồng cỏ, phát triển cây trồng cạn tốt là điều kiện thuận lợi để giảm giá thành thức ăn, tăng lợi nhuận tiến tới phát triển đàn bò.

Thực tế, trong những năm gần đây, chăn nuôi bò đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho hộ chăn nuôi. Như hộ anh Lâm Minh Trọng ở ấp Bưng Chum, xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên đã có hơn 10 năm chăn nuôi bò. Gia đình bán từ 4 đến 5 đợt, thu khoảng 500 triệu đồng. Cùng với chăm chỉ làm ruộng và rau màu, gia đình anh khá giả. Nhiều năm liền, gia đình anh là hộ sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp.

Anh Trọng cho biết: “Cỏ nhà tôi trồng nên không sợ thua lỗ, không lệ thuộc thức ăn bên ngoài. Như vậy chi phí sản xuất giảm. Gia đình thu được 100 triệu đồng/đợt bán là đã có thu nhập khá khá. Kinh tế ổn định nhờ đàn bò rất nhiều”.

Trong những năm qua, tỉnh đã có nhiều chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển chăn nuôi bò, cải thiện năng suất, chất lượng giống vật nuôi. Theo đó, giống bò thịt của địa phương đã được cải tiến về tầm vóc, năng suất và chất lượng giống. Điển hình như năm 2001, tỉnh chỉ có khoảng 5% bò lai Sind, đến nay tỷ lệ đàn bò lai Sind đã đạt khoảng 70% tổng đàn bò thịt. Một số chương trình cải tạo giống bò đã sử dụng giống bò cao sản chuyên thịt như Droughtmaster, Charolais, Red Angus lai tạo với đàn bò Zebu, tạo ra đàn bò lai hướng thịt.

Tỉnh Sóc Trăng phấn đấu đến năm 2020, số lượng đàn bò của tỉnh là 100.000 con; năm 2025 là 200.000 con. Diện tích trồng cây thức ăn cho bò là 3.000 ha năm 2020 và 5.000 ha năm 2015. Với những lợi thế có sẵn, bài toán phát triển chăn nuôi bò thịt của tỉnh đến năm 2020 được đánh giá là khả quan và sẽ đạt được mục tiêu.

Ông Trần Văn Tâm, Phó Giám đốc, Dự án Phát triển chăn nuôi bò thịt tỉnh Sóc Trăng cho biết, về chất lượng thì tầm vóc giống bò của Sóc Trăng vẫn còn rất nhỏ, dẫn đến việc người dân nuôi bị lỗ. Vì vậy, giải quyết tầm vóc đàn bò là bài toán hàng đầu. Một trong những giải pháp là chú trọng mục tiêu nâng cao đàn bò lai để tăng trọng lượng đàn bò thịt từ 450kg/con hiện nay lên 700kg/con vào năm 2020.

Để phát triển chăn nuôi bò theo hướng hàng hóa và bền vững, tỉnh Sóc Trăng xác định cần có giải pháp đồng bộ về cơ chế, kỹ thuật, quản lý và thị trường,… Ông Lương Minh Quyết, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển tỉnh Sóc Trăng cho biết: “Cần tổ chức lại sản xuất từ khâu con giống, kỹ thuật, phương thức chăn nuôi, thức ăn và thị trường tiêu thụ, đặc biệt chú trọng tổ chức sản xuất theo hướng hợp tác và liên hết. Trước hết các địa phương cần thống kê tổng số đàn bò và diện tích đồng cỏ trên địa bàn, trên cơ sở đó sẽ triển khai thực hiện dự án”.

Tỉnh đã đưa ra nhiều giải pháp để triển khai dự án phát triển chăn nuôi bò thịt; trong đó, tập trung vào 5 giải pháp chính là: kêu gọi các ngân hàng hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho hộ chăn nuôi đầu tư tăng đàn bò, các địa phương xây dựng chỉ tiêu kế hoạch đàn hàng năm và các giải pháp thực hiện; quy hoạch đất trồng cỏ hoặc chuyển đổi đất sản xuất hiệu quả thấp sang trồng cây thức ăn cho bò; tuyên truyền, vận động người dân tham gia các mô hình dự trữ, chế biến phụ phế phẩm công, nông nghiệp làm thức ăn cho bò như rơm, bắp, bã bia, rỉ mật đường,…

Tỉnh chủ trương xây dựng các mô hình chăn nuôi hiệu quả và nhân rộng, bao gồm chăn nuôi bò theo hướng VietGAP, vỗ béo trước khi giết thịt, xử lý chất thải bằng Biogass, ủ phân Compost, nuôi trùn quế nhằm giảm ô nhiễm môi trường và tận dụng khí gas phục vụ sinh hoạt. Xây dựng chuỗi giá trị bò thịt, nghiên cứu thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã nhằm sản xuất tập trung chuỗi tiêu thụ bò thịt. Hình thành điểm mua bán, giết mổ, phân phối thịt bò đạt chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Bên cạnh đó, tăng cường nguồn nhân lực về gieo tinh nhân tạo, chăn nuôi thú y và nâng cao trình độ kỹ thuật chăn nuôi bò cho nông dân.

Ông Lê Văn Hiểu, Phó Chủ tịch, UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết: “Đây là dự án có tác động tích cực đến mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh nhà, với tổng nguồn vốn đầu tư là 1.102 tỷ đồng. Việc triển khai dự án sẽ tăng giá trị sử dụng đất, làm cho nông dân đa dạng nguồn thu và lợi nhuận tăng lên”.
Hoài Thu


Đề xuất