Sóc Trăng phát triển chăn nuôi bò sữa

Hiện nay, đàn bò sữa của  Sóc  Trăng có trên 7.400  con, tập  trung chủ yếu tại các xã Tham Đôn,  Đại  Tâm (huyện Mỹ  Xuyên); Phú Mỹ, Thuận  Hưng  (huyện Mỹ Tú); Tài Văn (huyện Trần  Đề)…  Theo  các  hộ chăn nuôi thì một con bò sữa khoảng 2 năm tuổi trở lên, mỗi năm có thể cho  sữa  10  tháng,  thu nhập tương đương 1 ha lúa/năm.
 
Chăn nuôi bò sữa giúp nhiều hộ đồng bào Khmer thoát nghèo.

Phát triển chăn nuôi bò sữa là một trong những giải pháp  thoát nghèo bền vững tỉnh Sóc Trăng hướng đến nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho đồng bào.
 
Vắt sữa bò bằng máy giúp tiết kiệm sức lao động, đảm bảo chất lượng nguồn sữa.

 

Sữa được bảo quản tốt trong quá trình vận chuyển đến nhà máy chế biến.

 

Thu mua sữa cho bà con Khmer tại Hợp tác xã chăn nuôi bò sữa tỉnh Sóc Trăng.

 Đề xuất