Sóc Trăng khắc phục hạn, mặn và ổn định sản xuất

Để chống hạn, mặn và  hạn  chế  thiệt  hại, Sóc  Trăng  đã  chi  hơn 177  tỷ  đồng  từ  nguồn ngân  sách  dự  phòng để  sửa  chữa  32 cống, nạo vét 1.292 km kênh trục và kênh nội đồng; hỗ  trợ  nước  sinh  hoạt cho  3.424  hộ;  khuyến cáo  đồng  bào  ở  các huyện Trần Đề,  Long Phú,  Cù  Lao  Dung… không  xuống  giống nếu  không  có  mưa; tư  vấn  cho  đồng  bào cách chọn giống lúa và cây trồng  chịu  mặn… 
 
Hệ thống cống ngăn nước mặn, giữ nước ngọt của xã Lâm kiết, huyện Thành Trị

Ông  Phương  Chí  ở  ấp Kiết  Thắng,  xã  Lâm Kiết, huyện Thành Trị cho  biết,  nhờ  cán  bộ khuyến  nông  hướng dẫn  cách  chăm  sóc nên  hơn  1  ha  chanh không  hạt  của  ông, dù  bị  nhiễm  mặn  vẫn tươi tốt, cho thu nhập 200.000 đồng/ngày.
 
đào đường ống cấp nước sạch cho đồng bào khmer ở ấp Bưng Triết, xã Liêu Tú, huyện Trần đề

Hiện nay, Sóc Trăng đang  đẩy  mạnh  công tác  thông  tin,  tuyên truyền  để  đồng  bào chủ động phòng, chống hạn,  mặn  theo  hướng dẫn  của  địa  phương; qua  đó  góp  phần  hạn chế  thiệt  hại  trong sản  xuất  nông  nghiệp và  sử  dụng  tiết  kiệm, hiệu  quả  nguồn nước sinh hoạt.
 
Ông Lý Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội nông dân xã Lâm kiết, huyện Thành Trị đo mức độ nước nhiễm mặn

 

Nhiều hộ khmer ở sóc Trăng đã đưa một số cây màu chịu hạn, mặn vào trồng, mang lại hiệu quả kinh tế cao

Người dân ấp sóc Bưng, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên khoan giếng tìm nước ở độ sâu 120 m 

Phó Thủ tướng Trịnh đình Dũng tặng máở vùng hạn, mặn thuộc huyện Long Phú


Nhờ chăm sóc theo hướng dẫn của cán bộ khuyến nông nên hơn 1 ha chanh không hạt của ông Phương Chí ở ấp kiết Thắng, xã Lâm kiết, huyện Thành Trị dù bị nhiễm mặn vẫn tươi tốt


Hạn hán, xâm nhập mặn đã ảnh hưởng lớn đến sản lượng mía của người dân ở huyện đảo Cù Lao Dung - nơi chịu tác động của biến đổi khí hậu nhiều nhất ở Sóc Trăng

 


Đề xuất