Sóc Trăng: Hơn 158.000 hộ nghèo, đối tượng chính sách được vay vốn ưu đãi

Các chương trình cho vay ưu đãi đã giúp hàng chục ngàn hộ thoát nghèo, hàng trăm ngàn lao động có thêm việc làm, nhiều công trình nước sạch phục vụ nâng cao đời sống của người dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
 
Gia đình ông Đinh Văn Đặng, dân tộc Khơ me ở ấp Tân Trung, xã Long Bình, thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng) được vay 30 triệu đồng chương trình hộ mới thoát nghèo đầu tư nuôi dê cho hiệu quả kinh tế cao.

Gia đình ông Trần Văn Giỏi ở ấp Trung Thành, xã Tuân Tức, huyện Thạch Trị (Sóc Trăng) được vay 50 triệu chương trình hộ cận nghèo đầu tư nuôi bò sinh sản, trồng rau sạch, đời sống gia đình từng bước bớt khó khăn. 

Gia đình anh Thạch Sơn, dân tộc Khơ me ở ấp Trung Bình, xã Tuân Tức, huyện Thạch Trị (Sóc Trăng) vay 20 triệu chương trình hộ nghèo đầu tư chăn nuôi, trồng rau màu, gia đình có thêm việc làm, thu nhập. 

Gia đình anh Lý Thanh Hiền, dân tộc Khơ me ở xã Tuân Tức, huyện Thạch Trị (Sóc Trăng), từ hộ nghèo khó, sau 5 năm được ngân hàng cho vay ưu đãi đã cơ bản thoát nghèo nhờ phát triển chăn nuôi bò, cá..

Gia đình ông Nguyễn Văn Bạch ở phường 1, thị xã Ngã Năm vay vốn chương trình cho vay giải quyết việc làm đầu tư máy móc sản xuất các loại nông cụ, góp phần giải quyết việc làm cho một số lao động địa phương. 


 

 

Đề xuất