Sóc Trăng hỗ trợ kinh phí cho người dạy tiếng, chữ Khmer

Các lớp dạy chữ Khmer vào mỗi dịp hè có ý nghĩa rất lớn trong việc giúp đồng bào Khmer bảo tồn, phát triển tiếng nói, chữ viết của dân tộc. Ảnh: Chanh Đa - TTXVN

Theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Sóc Trăng thông qua, đối tượng áp dụng là người dạy tiếng và chữ Khmer vào dịp hè gồm: Các vị sư sãi, Achar, Ban Quản trị chùa dạy chữ và tiếng Khmer tại các điểm chùa, Salatel (nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng), nhà văn hóa ấp, điểm trường trong 2 tháng hè. Mức hỗ trợ là 40.000 đồng/tiết. Số tiết hỗ trợ không quá 4 tiết/ngày/lớp và được áp dụng trong 5 năm (từ năm 2020 đến 2024). Sách giảng dạy tiếng Khmer theo bộ sách giáo khoa tiếng Khmer do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Năm học 2018-2019, toàn tỉnh Sóc Trăng có 152 trường, kể cả các trường Phổ thông dân tộc nội trú có dạy tiếng Khmer, trong đó có 108 trường Tiểu học, 35 trường Trung học Cơ sở, 9 trường Trung học Phổ thông. Cùng với lớp học chữ Khmer ở các trường phổ thông, phổ thông dân tộc nội trú, hằng năm, các chùa Khmer trên địa bàn tỉnh đều mở lớp dạy chữ Khmer dịp hè cho sư sãi và con em đồng bào Khmer tại phum, sóc.

Dịp hè năm 2019, toàn tỉnh Sóc Trăng có 80/92 chùa Khmer mở lớp dạy chữ Khmer. Các lớp dạy chữ Khmer dịp hè có ý nghĩa rất lớn trong việc giúp sư sãi, con em đồng bào Khmer bảo tồn, phát triển tiếng nói, chữ viết, văn hóa Khmer. Đặc biệt là giúp học sinh ở vùng sâu vùng xa luôn có những kỳ nghỉ hè thật bổ ích và nâng cao tri thức.

Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, việc dạy chữ Khmer luôn được duy trì và phát triển, góp phần rất lớn trong việc nâng cao dân trí, giữ gìn bản sắc văn hóa và chữ viết của đồng bào Khmer. Việc tỉnh hỗ trợ kinh phí đến các sư sãi, giáo viên, người có uy tín…đứng lớp dạy chữ Khmer như là sự ghi nhận những đóng góp thầm lặng của họ trong suốt thời gian qua.

Cùng với đó việc hỗ trợ kinh phí đến người dạy tiếng, chữ Khmer, tỉnh Sóc Trăng còn hỗ trợ giáo viên dạy tiếng và chữ Hoa tại những trường ngoài hệ thống các trường công lập trên địa bàn tỉnh. Mức hỗ trợ là 40.000 đồng/tiết và số lượng tiết hỗ trợ không quá 12 tiết/tuần/lớp. Thời gian thực hiện trong 5 năm (từ năm học 2020 - 2021 đến năm học 2024-2025). Sách giảng dạy tiếng Hoa theo Bộ sách giáo khoa do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Chanh Đa

Đề xuất