Sóc Trăng chú trọng tạo nguồn kết nạp đảng

Tỉnh Đoàn Sóc Trăng xác định công tác phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên là nhiệm vụ quan trọng nhằm bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, đảm bảo tính kế thừa, sự phát triển liên tục, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Chính vì vậy, Tỉnh Đoàn Sóc Trăng luôn quan tâm, chú trọng phát triển đảng viên cả về số lượng và chất lượng.

Theo Bí thư Tỉnh Đoàn Sóc Trăng Triệu Thị Ngọc Diễm, đơn vị đã xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên hàng năm, thông qua đó, các chi bộ tổ chức đoàn đã lựa chọn những đoàn viên, thanh niên tiêu biểu để cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Đồng thời, Tỉnh Đoàn phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ, tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên phấn đấu, khi đã đủ điều kiện và đảm bảo tiêu chuẩn quy định sẽ đề nghị cấp ủy có thẩm quyền xem xét, quyết định kết nạp đảng. Từ năm 2017 đến nay, tỉnh Đoàn Sóc Trăng đã giới thiệu 9.273 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó 5.062 người đã được kết nạp Đảng.

Soc Trang chu trong tao nguon ket nap dang hinh anh 1Thanh niên Trần Sáng, dân tộc Khmer, ấp Tú Điền, xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề vay vốn chương trình giải quyết việc làm để đầu tư nuôi lợn rừng, cải tạo vườn trồng cây ăn quả, rau màu cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Phát huy kết quả đạt được, giai đoạn 2022 - 2027, các cấp bộ Đoàn Sóc Trăng phấn đấu giới thiệu 7.400 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp và phấn đấu 70% đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú.

Để đạt được mục tiêu này, chị Triệu Thị Ngọc Diễm cho biết, các cấp bộ Đoàn tiếp tục tập trung nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, kịp thời động viên, bồi dưỡng, tạo điều kiện để họ phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hình thức sinh hoạt của tổ chức Đoàn, Hội nhằm thu hút đoàn viên, hội viên tích cực tham gia, từ đó, phát hiện, bồi dưỡng những hội viên, đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Với đặc thù là tỉnh có đông đồng bào tộc thiểu số, các cấp bộ Đoàn đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện để thanh niên dân tộc thiểu số phấn đấu được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Cùng với đó, để nâng cao hiệu quả công tác phát triển Đảng, chất lượng đoàn viên ưu tú, Tỉnh Đoàn tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cấp bộ Đoàn đổi mới, đa dạng hóa các nội dung, hình thức tuyên truyền; chú trọng giáo dục lý luận chính trị, lòng yêu nước, ý thức tự lực, tự cường, đạo đức, lối sống văn hóa… nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đó, hình thành trong đoàn viên, thanh niên lý tưởng, xây dựng động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, triển khai có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của Đoàn nhằm phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên để đoàn viên rèn luyện và khẳng định mình.

Soc Trang chu trong tao nguon ket nap dang hinh anh 2Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới. Nguồn: soctrang.dcs.vn

Bí thư Tỉnh Đoàn Sóc Trăng khẳng định, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được triển khai sâu rộng trong toàn Đoàn và trở thành nhu cầu tự thân của tuổi trẻ trên địa bàn. Cùng với đó, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030 được xác định là nội dung xuyên suốt, nhiệm vụ căn bản, bao trùm.

Mặt khác, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được các cấp bộ Đoàn triển khai quyết liệt với nhiều đổi mới, sáng tạo, tăng cường tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị toàn Đoàn, chú trọng tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Các Hội thi tìm hiểu, tuyên truyền trực quan, sinh hoạt chuyên đề được phổ biến trên website, trang fanpage, mạng xã hội.

Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ cốt cán, lực lượng nòng cốt, báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn trong tuyên truyền, chủ động theo dõi, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong thanh niên; tăng cường tuyên truyền chống lại những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch trên mạng xã hội.

Tỉnh Đoàn Sóc Trăng phát huy hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ Lý luận trẻ trong việc góp phần tạo diễn đàn, sân chơi tập hợp các cán bộ Đoàn, đoàn viên yêu thích và có khả năng nghiên cứu, trao đổi về lý luận, chính trị, nâng cao khả năng hoạt động thực tiễn.

Nhật Bình

Tin liên quan


Đề xuất