Thứ 6, 18/10/2019, 16:31 GMT+7
Từ khóa cần tìm
Từ ngàyĐến ngày
1 bản ghi được tìm thấy

Trà Vinh vài nét tổng quan

15:24, 03/04/2017

Tỉnh Trà Vinh có 9 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 1 thành phố (Trà Vinh), 1 thị xã (Duyên Hải) và 7 huyện (Càng Long, Tiểu Cần, Cầu Kè, Trà Cú, Châu Thành, Cầu Ngang và Duyên Hải).