Sẽ xây dựng Nghị định về tổ hợp tác

Chị em ở Hợp tác xã sản xuất tinh bột sắn và tinh bột nghệ, xóm 5 xã Nam Anh, Nam Đàn (Nghệ An) đóng gói sản phẩm. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Cụ thể, Chính phủ quyết nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng Nghị định về tổ hợp tác trình Chính phủ trong năm 2018.

Trong quá trình xây dựng Nghị định về tổ hợp tác, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tham gia của các thành viên Chính phủ (trong đó lưu ý đến việc không đăng ký tổ hợp tác, không ban hành chính sách hỗ trợ riêng cho tổ hợp tác mà lồng ghép chính sách hỗ trợ cho tổ hợp tác trong chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã để đảm bảo sự công bằng trong các thành phần kinh tế...) phù hợp với Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp và hệ thống pháp luật.
TTXVN

Đề xuất