Sẽ thay đổi mã vùng điện thoại trong 2 năm

Về việc phải thay đổi mã vùng điện thoại, Bộ Thông tin và Truyền thông lý giải: Những năm vừa qua số lượng thuê bao điện thoại di động ngày càng tăng, ngược lại số lượng thuê bao điện thoại cố định liên tục giảm. Xu hướng suy giảm số thuê bao điện thoại cố định có thể vẫn diễn ra trong những năm tới. Tại Việt Nam, tổng số thuê bao điện thoại cố định và di động đã lên tới khoảng 130 triệu. Trong đó, số lượng thuê bao điện thoại di động là hơn 120 triệu số, thuê bao điện thoại cố định là gần 7 triệu số. 
Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, trước đây trong quy hoạch kho số có tới 7 đầu số được dành cho dịch vụ điện thoại cố định, chỉ có 2 đầu số dùng cho di động. Về lâu dài, sự phát triển mạnh mẽ của thị trường viễn thông di động sẽ dẫn đến thiếu số cho di động trong khi thừa số cho cố định. Điều này bộc lộ sự thiếu hiệu quả trong quy hoạch, sử dụng kho số giữa mạng cố định và mạng di động nên cần đổi mã vùng điện thoại cố định để dồn đầu số cho phát triển thuê bao di động. 
Còn theo Cục Viễn thông, Thông tư số 22/2014/TT-BTTTT về quy hoạch kho số viễn thông có hiệu lực từ 1/3/2015, nhưng đây chưa phải là mốc thời gian áp dụng chính sách thay đổi mã vùng điện thoại cố định. Việc thay đổi mã vùng điện thoại cố định sẽ được thực hiện có lộ trình sau khi các doanh nghiệp viễn thông chuẩn bị sẵn sàng về mặt kỹ thuật và thông báo cho khách hàng. 
Cụ thể, việc thay đổi mã vùng điện thoại cố định sẽ được thực hiện theo từng khu vực (mỗi khu vực có từ 7 - 10 tỉnh, thành), trong khoảng 2 năm. Dự kiến đến hết năm 2016, sau khi quy hoạch xong dịch vụ điện thoại cố định, các đầu số điện thoại cố định đang sử dụng thừa ra là 03, 04, 05, 07, 08 sẽ được dùng cho phát triển thuê bao điện thoại di động. Lúc đó, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ chuyển đổi các thuê bao di động 11 số hiện nay như: 0166xxxxxxx, 0122xxxxxxx, 0199xxxxxxx, 0188xxxxxxx sang sử dụng đầu số của dịch vụ cố định này. Ví dụ các thuê bao 11 số có thể được chuyển thành thuê bao 10 số bằng các đầu số được quy hoạch cho dịch vụ cố định hiện nay như 080xxxxxxx, 030xxxxxxx, 050xxxxxxx. 040xxxxxxx, 070xxxxxxx. 
Được biết, Bộ Thông tin và Truyền thông hiện chưa chốt thời gian chính thức áp dụng chính sách thay đổi mã vùng điện thoại cố định./. 
 
 
 
 

Đề xuất