Sẽ có chương trình quốc gia thứ 3 về phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Trước mối quan tâm của đại biểu Giàng Thị Bình (Lào Cai), Trần Thị Hoa Ry (Bạc Liêu) về các chính sách và nguồn lực bố trí cho chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, thời gian qua, Chính phủ đã bố trí hơn 5.500 tỷ đồng, kinh phí sự nghiệp đã bố trí đủ. Để giải quyết căn cơ, Chính phủ sẽ trình Quốc hội sẽ ban hành một chương trình quốc gia thứ 3 về phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

“Với bộ ba xe – pháo – mã: nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, và chính sách cho dân tộc ít người, trong đó có một hợp phần riêng cho dân tộc ít người và rất ít người, chúng tôi hy vọng sẽ tạo ra chuyển biến tích cực. Tích hợp 118 chính sách về dân tộc hiện nay thành một bộ chính sách trong chương trình mục tiêu quốc gia, nếu được phê duyệt, đây sẽ là dấu mốc quan trọng”, Phó Thủ tướng thông tin.
TTXVN

Đề xuất