Sản xuất cánh đồng lúa lớn bằng cơ giới đồng bộ cho lợi nhuận cao

Qua tham quan thực tế tại cánh đồng lúa trong thời gian chỉ còn 1 tuần thu hoạch, hơn 120 nông dân sản xuất giỏi trong tỉnh tham dự đều đánh giá cao về năng suất, chất lượng, nhất là những ưu thế như: chủ động về lịch thời vụ, phòng chống hạn, mặn trong điều kiện diễn biến phức tạp của thời tiết do biến đổi khí hậu, vì mô hình gieo mạ để cấy chứ không sạ giống; giảm ô nhiễm môi trường, giảm chi phí sản xuất do áp dụng đúng các biện pháp kỹ thuật sử dụng đúng lượng phân, hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, làm tăng lợi nhuận. Mô hình cần được nhân rộng trong toàn tỉnh cho nông dân sản xuất, nhất là đối với vụ lúa Hè Thu.

Theo báo cáo của nhóm nông dân tham gia mô hình, năng suất lúa ước đạt 6,5 tấn/ha, cao hơn 0,5 tấn so lúa được trồng ngoài mô hình. Về chi phí sản xuất lúa của mô hình có giá thành  2.887 đồng/kg, thấp hơn 671 đồng/kg so sản xuất lúa đại trà. Tính với giá lúa thị trường hiện tại 6.200 đồng/kg, nông dân sản xuất trong mô hình đạt lợi nhuận gần 21 triệu đồng/ha, cao hơn sản xuất lúa bên ngoài khoảng 4,5 triệu đồng/ha

Mô hình sản xuất cánh đồng lúa lớn bằng cơ giới đồng bộ do Trung tâm Khuyến nông tỉnh Trà Vinh đầu tư bằng nguồn vốn khuyến nông quốc gia cho 80 nông dân ở ấp Ô Tre Lớn, sản xuất với diện tích 50 ha. Tham gia mô hình,  nông dân được hỗ trợ 100% tiền giống lúa cấp xác nhận, 30 % chi phí tiền vật tư nông nghiệp,  50 % tiền mua 2 máy cấy lúa có công suất trên  1,2 ha/ ngày, 10 bình phun thuốc có động cơ với mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng/bình../.

Phúc Sơn

 

Đề xuất