Sắc xuân ở vùng đồng bào Chăm Bình Thuận

Những ngôi nhà mới được Nhà nước xây dựng cho đồng bào Chăm ở huyện Hàm Thuận Bắc.

Trong nông nghiệp, đến  nay,  đồng  bào Chăm  đã  thực  hiện cơ giới hóa 95% khâu làm đất và thu hoạch. Nhiều  hộ  đã  đầu  tư lớn vào sản xuất nông nghiệp, phát triển các ngành  nghề  truyền thống. Nhờ  vậy,  tính  đến cuối  năm  2015,  tỷ  lệ hộ nghèo của đồng bào Chăm  đã  giảm  xuống còn  khoảng  4%,  an ninh  trật  tự  được  đảm bảo.  Cuộc  sống  của đồng bào Chăm ở Bình Thuận  đang chuyển mình mạnh mẽ, không còn  những  mái  nhà tranh nghèo, không còn những tập tục lạc hậu, đồng bào đang chuẩn bị đón  mùa xuân  với cái Tết đủ đầy, vui tươi và no ấm.

Mô hình trồng bắp lai năng suất cao ở huyện Hàm Thuận Bắc.

 

Con đường mới dẫn vào làng Chăm Phò Trì thuộc xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân.

 

Luôn có chính sách bảo tồn, gìn giữ bản sắc văn hóa Chăm.

 

Thu hoạch lúa ở xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong

 

Chú trọng đưa chữ Chăm vào dạy và học trong nhà trường.

 

Vườn cây cao su giống của một hộ đồng bào.

 

Công trình thủy lợi thuộc dự án tưới Phan Rí - Phan Thiết vừa được đưa vào sử dụng, cung cấp nước cho hàng ngàn héc ta đất sản xuất nông nghiệp ở huyện Bắc Bình.

 Đề xuất