Rừng ngập mặn Kiên Giang - vành đai xanh an toàn cho người dân vùng biển

Rừng phòng hộ ven biển do người dân trồng tại huyện Hòn Đất.

Đây là kết quả sau 3 năm thực hiện Quyết định số 25/QĐ-UBND về trồng rừng, bảo vệ rừng và sử dụng rừng phòng hộ ven biển ở Kiên Giang, qua đó góp phần bảo vệ vùng bờ biển trước thiên tai và biến đổi khí hậu; khai thác tốt tiềm năng về nuôi trồng thủy sản ven biển, tăng thu nhập cho nhiều hộ dân trên địa bàn.

Rừng phòng hộ ven biển góp phần bảo vệ vùng bờ biển trước thiên tai và biến đổi khí hậu

 

 

Đề xuất