Rừng có trữ lượng đạt độ che phủ tại các tỉnh Tây Nguyên giảm mạnh

 Diện tích rừng giảm mạnh khiến tỷ lệ che phủ rừng của các tỉnh Tây Nguyên giảm xuống chỉ còn 45,8% (tính cả các loại cây công nghiệp) nhưng thực tế rừng có trữ lượng đạt độ che phủ chỉ còn 32,4% (tỷ lệ này năm 2008 là 51%). 

Nguyên nhân khiến diện tích rừng tự nhiên ở các tỉnh Tây Nguyên giảm nghiêm trọng là do việc nôn nóng phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện các dự án chuyển đổi rừng, nhất là dự án chuyển đổi rừng sang trồng cao su ồ ạt không tuân thủ theo đúng các quy định của nhà nước.


 


Đề xuất