Ra mắt Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: daidoanket.vn

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam được thành lập theo Quyết định Số 3566/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam trên cơ sở hợp nhất 5 đơn vị gồm: Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Phòng chống Sốt rét - Bướu cổ, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS và Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế , có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, tài khoản riêng.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn kỹ thuật về phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm; phòng, chống tác động của các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe; quản lý sức khỏe cộng đồng; khám phát hiện, điều trị dự phòng và các dịch vụ y tế khác có liên quan trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết: Việc thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh là thực hiện công tác tinh giản biên chế gắn với kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, kiểm soát bệnh tật của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh ra đời góp phần giúp người dân kiểm soát bệnh tật, ngăn ngừa các bệnh không lây nhiễm, đẩy lùi các bệnh truyền nhiễm và phòng chống các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe.
Trần Tĩnh    
 

Đề xuất