Quyết định mới về cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu


Mô hình “Một cửa, một lần dừng” tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo – Densavanp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị, Việt Nam) – Densavan (Savanakhet, Lào) được chọn thí điểm thực hiện nhằm tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa qua biên giới.Ảnh: Phạm Hậu - TTXVN

Các dự án đầu tư đang được hưởng chính sách ưu đãi ghi trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư đã được cấp hoặc đang được hưởng mức ưu đãi theo quy định tại Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu, tiếp tục thực hiện các ưu đãi đó cho thời gian còn lại của dự án. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật mới quy định mức ưu đãi cao hơn thì được lựa chọn hưởng chính sách ưu đãi cao hơn cho thời gian còn lại của dự án.

Quyết định 01/2018/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2018.
TTXVN


Đề xuất