Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Đền Hùng đến năm 2025

Giỗ Tổ Hùng Vương. Ảnh: internet

Theo Quyết định phê duyệt, Khu di tích lịch sử Đền Hùng được chia làm 2 khu vực chính. Khu vực I (vùng lõi) có diện tích 32,2 ha bao gồm các di tích Đền Thượng, Đền Trung, Đền Hạ, Đền Giếng, Lăng Vua Hùng, Chùa Thiên Quang, Bảo tháp, Nhà thờ Tổ, gác Chuông. Khu vực này tiếp tục bảo tồn nguyên trạng các di tích, hệ thống đường bậc, cây xanh cảnh quan và rừng nguyên sinh. Khu vực II (vùng đệm) có diện tích 812,8 ha bao gồm các khu Núi Vặn, núi Trọc; khu Trung tâm lễ hội, khu cảnh quan Hồ Mẫu, khu rừng quốc gia Đền Hùng và cảnh quan sinh thái phía Bắc, tháp Hùng Vương, đài tưởng niệm liệt sỹ, đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân và khu dân cư hiện trạng. Định hướng phát triển chủ yếu của khu vực II là không gian kiến trúc, cảnh quan thiên nhiên, không gian tổ chức lễ hội và dịch vụ du lịch. 

Mục tiêu của quy hoạch nhằm bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị lịch sử, cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái của Khu di tích lịch sử Đền Hùng; định hướng kế hoạch tổng thể quản lý và đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Quy hoạch tạo lập các không gian tưởng niệm, tôn vinh các vua Hùng và các bậc tiền nhân thời đại Hùng Vương, để Khu di tích lịch sử Đền Hùng là nơi giáo dục truyền thống yêu nước, đoàn kết dân tộc, điểm du lịch về với cội nguồn dân tộc đặc biệt hấp dẫn; tổ chức hệ thống hạ tầng phù hợp với các giai đoạn bảo tồn và tôn tạo khu di tích. Cùng với đó hình thành và phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng, phong phú, trên nguyên tắc bảo tồn, phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch bền vững và phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân địa phương. 

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy hoạch, quy định của Luật Đầu tư công, Luật Di sản văn hóa và các quy định hiện hành có liên quan, bảo đảm đúng tiến độ và không phát sinh thêm kinh phí; lựa chọn hình thức tổ chức thực hiện, quản lý dự án theo đúng quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng… 

Phát biểu tại lễ công bố, ông Hà Kế San, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo Ban quản lý khu di tích lịch sử Đền Hùng tập trung lập, hoàn thiện hồ sơ cắm mốc và tổ chức cắm mốc theo quy định. Chính quyền các cấp nâng cao trách nhiệm tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân thực hiện đúng các điều lệ, quy định trong quy hoạch; quản lý, điều chỉnh, bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất đối với diện tích tách ra, trên tinh thần là người dân được giữ lại trong vùng quy hoạch phải có cuộc sống tốt hơn từ phát triển du lịch, phục vụ du khách...

Tạ Văn Toàn 

 

Đề xuất